ABVAKABO FNV roept werkgevers in de publieke sector een constructieve
houding in te nemen in de CAO-onderhandelingen. De grootste bond in de
publieke sector heeft tot nu weinige resultaten kunnen boeken in de
onderhandelingen. 'Ruim vier maanden na het sluiten van het Museumplein
akkoord wordt onze achterban onrustig en dat begrijp ik wel', zegt
Ronald Paping, CAO-coà¶rdinator van ABVAKABO FNV. Volgens Paping wordt
het tijd dat er akkoorden gesloten gaan worden. 'Onze leden hebben daar
recht op. Ze hebben niet voor niets eind vorig jaar actie gevoerd'. Als
de houding van de werkgevers niet verandert, sluit ABVAKABO FNV acties
niet uit. 

 
Creativiteit en innovatie  
ABVAKABO FNV mist vooral creativiteit en innovatie bij de werkgevers.
Volgens de bond gaat het er juist in deze tijd om naar nieuwe wegen te
zoeken waardoor zoveel mogelijk mensen tegen acceptabele
arbeidsvoorwaarden aan het werk kunnen blijven. 'Je moet mensen
weerbaar maken zodat ze wanneer hun baan op de tocht staan, in staat
zijn snel werk te vinden. We hebben daarvoor al de nodige voorstellen
richting werkgevers gedaan', aldus Paping.  
 
Speerpunten  
ABVAKABO FNV zet tijdens de onderhandelingen in op vier speerpunten:
loon, doorbetaling tweede ziektejaar, werkzekerheid en een regeling
voor VUT, Prepensioen en Levensloop. 'Het is onbegrijpelijk dat de
werkgevers in de publieke sector blijven vasthouden aan een nullijn. De
wervingspositie van de publieke sector als werkgever komt daarmee
verder onder druk te staan', zegt Paping. Volgens hem maakt het kabinet
hiermee een investering van 1,8 miljard euro die gedaan is in de
arbeidsvoorwaarden in de publieke sector ongedaan. Vier jaar geleden
constateerde de commissie van Rijn dat er de publieke sector er niet in
slaagde voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Op basis van
de bevindingen van de commissie is er de afgelopen jaren geïnvesteerd
in de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. 'Juist op het moment
dat de publieke sector in verband met de vergrijzing meer mensen nodig
heeft, moet je blijven investeren in de kwaliteit van de
arbeidsvoorwaarden', zegt CAO-coà¶rdinator Paping.  

Bron: ABVAKABO FNV