De afzet van gedistilleerd is in 2004 wederom onder druk van eerdere accijnsverhoging, gedaald. Dit blijkt uit de kerncijfers van de gedistilleerd branche die net bekend zijn gemaakt door de Commissie Gedistilleerd. Na de accijnsverhoging in 2002 was de omzet van de branche in 2003 reeds aanzienlijk gedaald en die trend heeft zich verder voortgezet in 2004. 

Afzet en accijnsopbrengst dalen; zowel bedrijven als fiscus lijden verlies 
De afzet is met 8% gedaald van ca. 75 miljoen liter naar 69 miljoen liter, exclusief premixen. Omgerekend naar hectoliters pure alcohol (hlpa) bedraagt de daling zelfs bijna 9%, van 244.000 hlpa naar 223.000 hlpa. De accijnsopbrengst daalde iets minder sterk van 419 miljoen euro naar 397 euro miljoen. Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd, maakt zich daarom grote zorgen over de ontwikkeling binnen de gedistilleerd branche.  'Sinds de accijnsverhoging van 2003 zien we een versterkte daling. Ook in 2004 heeft die trend zich doorgezet. Als Kabinet en Tweede Kamer dit jaar besluiten om een accijnsverlaging van 15% door te voeren voor gedistilleerde dranken, komt er wellicht weer wat zon achter de wolken tevoorschijn. Bovendien zullen ook de accijnsopbrengsten zich dan verbeteren. Zakelijk gezien is er geen argument tegen een herstel van het accijnstarief naar het niveau van và³à³r 2003.' 
 
bron:Commissie Gedistilleerd