Eenvoudiger rente in rekening brengen geeft grip op liquiditeit

Amsterdam, 19 januari 2010 Debiteuren betalen vaak laat hun rekeningen, vooral tijdens periodes van economische teruggang. Voor ondernemers betekent dat een schadepost waardoor in ernstige gevallen zelfs de bedrijfsliquiditeit in gevaar kan komen. Na overschrijding van de factuurtermijn mag het factuurbedrag worden verhoogd met een wettelijk vastgesteld of contractueel bepaald rentepercentage. AccountView biedt nu een oplossing die zorgt voor het eenvoudig in rekening brengen van deze rente en de correcte administratieve afhandeling hiervan, ook als de rentebetaling achterwege blijft. AccountView draagt hiermee bij aan een kortere betalingstermijn van de debiteuren, wat de liquiditeit van de onderneming ten goede komt.

à¢â‚¬Å“Het verhogen van de factuur na het verstrijken van de betaaltermijn is in de praktijk vaak een goed pressiemiddel om de factuur meteen te voldoen. De boekhoudkundige verwerking van die rente brengt echter, ook als die niet betaald wordt, veel extra administratief werk met zich mee,à¢â‚¬ aldus Casper Haspels, Commercieel Directeur van AccountView. à¢â‚¬Å“AccountView neemt ondernemers dit werk uit handen, waardoor zij dit middel eenvoudig kunnen hanteren voor een snellere betaling van de uitstaande facturen. En dat helpt om meer grip op te krijgen op de liquiditeit.à¢â‚¬

Na het verstrijken van de betaaltermijn hebben ondernemingen de mogelijkheid om rente te vorderen over het factuurbedrag. Voor handelstransacties is deze wettelijke rente op 1 juli 2009 door de overheid bepaald op 8%. Naast deze wettelijke rente kunnen partijen ook in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden vastleggen dat bij te late betaling een vooraf vastgelegd rentepercentage verschuldigd is. In dat geval is deze contractuele rente verschuldigd, en niet de wettelijke rente. De meeste ondernemingen leggen in hun algemene voorwaarden een relatie tussen de contractuele en de wettelijke rente, bijvoorbeeld: à¢â‚¬Å“de wettelijke rente plus 1 procentpunt‘˜ of à¢â‚¬Å“1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger isà¢â‚¬.

Over AccountView
Sinds 1987 levert AccountView modulair opgebouwde business software aan meer dan 27.000 klanten in Nederland, Duitsland en Engeland. Deze flexibele en snel te implementeren software automatiseert en integreert meerdere bedrijfsprocessen, waaronder de financiële administratie, handel, projecten, uren, relatiebeheer en accountancy - al dan niet met een internetkoppeling. AccountView wordt verkocht en ondersteund door een netwerk van onafhankelijke partners die evenals AccountView de nadruk leggen op kwaliteit en langdurige relaties. AccountView maakt onderdeel uit van Visma AS, marktleider in business software in de Scandinavische landen met ruim 230.000 klanten.

Bekende namen in het klantenbestand van AccountView zijn onder andere: Formido, Koningszuivel, Xenos, Vedior Holding, Koninklijk Theater Carrà©, SER, CBF, Humanitas, Nederlandse Sportalliantie, ABAB Accountants en Alfa Accountants. Meer informatie over AccountView vindt u op www.accountview.nl

Contactpersonen voor de pers:

AccountView
Anita Loman
Tel.: +31 (0)20 - 355 29 99
[email protected]

The Communication Force
Nanda Bechtholt
Tel. +31 (0)23 - 56 56 850
[email protected]