De rechtbank in Leeuwarden heeft een
belangrijke uitspraak gedaan voor de werknemers van het Agrico
concern. de uitspraak over de pensioenen kan in de toekomst ook
voordelig zijn voor andere werknemers. Achmea en Avéro
moeten uitvoering geven aan de door Avéro gegeven garantie
dat het pensioen van werknemers van Agrico jaarlijks
geïndexeerd wordt.

Deze afspraak is gemaakt toen Agrico de
pensioenaanspraken van haar werknemers heeft omgezet naar het
zogeheten beschikbare premiesysteem. Deze waren eerst op basis van
een eindloonsysteem bij Avéro verzekerd. Achmea heeft de
verzekering vervolgens overgenomen.

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular