Achmea en Philips gaan een jaar lang een interactief systeem testen waarmee patiënten hun gegevens kunnen opsturen op basis van breedbandtechnologie. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea leidt het eerste onderzoek in Europa van dit nieuwe zorg-op-afstandsysteem van Philips, Motiva geheten. Patiënten met chronisch hartfalen worden thuis met behulp van het interactieve systeem via hun televisie verbonden met de zorgverzekeraar.

Met een willekeurig gekozen groep van 630 chronische hartpatiënten van acht ziekenhuizen uit de regio Rotterdam, wil Achmea bepalen hoe effectief chronisch hartfalenpatiënten thuis zorg kunnen ontvangen terwijl ze gebruik maken van het Motiva systeem dat hen verbindt met het Medical Service Center. Philips en Achmea beogen Europese zorginstellingen een kostenbesparende manier te bieden om de zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Prof. dr. Guus van Montfort, directeur Zorg bij Achmea, ziet deze manier van zorg aan chronisch zieken als een innovatieve stap om zijn 2,9 miljoen klanten van dienst te zijn.
'Door de voordelen van telemonitoring te combineren met een interactief systeem dat persoonlijke informatie aan patienten levert, denken we een gezondere levensstijl te kunnen bevorderen en de kwaliteit van leven voor onze klanten te kunnen verbeteren.' Volgens Van Montfort heeft een aantal studies in Europa aangetoond dat zorg op afstand een hoogst noodzakelijke kostenbesparing in de gezondheidszorg kan opleveren.

Hoe werkt Motiva?
Bij de patiënt thuis wordt een set-topbox en draadloze apparatuur geïnstalleerd die de patiënt kan gebruiken om vitale functies zoals bloeddruk, hartslag en gewicht te meten. De patiënt ontvangt ook een afstandsbediening die speciaal ontworpen is voor gebruik door ouderen. De biometrische gegevens van de patiënt en de antwoorden op de vragenlijsten worden automatisch via een beveiligde breedband-televisieverbinding naar het Medical Service Center gestuurd. Hier houden gespecialiseerde verpleegkundigen onder meer de status van de patiënten in de gaten. De ingezonden gegevens kunnen ook automatisch worden voorgelegd aan de hartfalenverpleegkundige of de cardioloog van à©à©n van de deelnemende ziekenhuizen.

Bron: Achmea, Philips