Groot was mijn verbazing toen ik verleden week de Westerpost op de deurmat zag liggen. à¢â‚¬Å“Businesspark Amsterdam Osdorp zet zichzelf op de kaartà¢â‚¬ stond er met grote letters op de voorpagina. Daarnaast stond een foto van een vrolijk lachende Achmed Baà¢doud die met zijn wijsvinger een met bedrijven ingekleurde Lutkemeerpolder aanwijst. Natuurlijk. De verkiezingen staan voor de deur. Hoog tijd voor de Osdorpse portefeuillehouder à©n lijsttrekker van de PvdA om zichzelf eens goed op de kaart te zetten. Want als je een bedrijventerrein een succes weet te maken, dan tel je helemaal mee in de politiek.

De werkelijkheid is echter, dat Businesspark Amsterdam Osdorp niet door Achmed Baà¢doud tot het gedroomde succes is gemaakt. Sinds de start in 2003 is er slechts 37 procent van de kavels uitgegeven. Dat is dus gemiddeld 5 procent per jaar en dan tellen we gemakshalve heel 2010 daarin mee. En wat is er dan allemaal nu precies gebouwd? Twee bedrijven die samen met het voltallige personeel van Haarlem en Schiphol-Rijk naar de Lutkemeer zijn verhuisd. Dus extra werkgelegenheid voor Nieuw West is er niet gecreëerd. Verder staan er nog zes enorme bedrijfshallen, waarvoor geen belangstelling is. Die staan dus leeg. Is het niet juist Achmed Baà¢doud die steeds maar weer nadrukkelijk naar de grote hoeveelheid lege kantoorpanden in Slotervaart wijst? Misschien kan hij zich tot 1 mei a.s. beter gewoon op de lege bedrijfspanden in zijn eigen stadsdeel richten. Daar heeft hij zijn handen vol aan.

Het verhaal in de Westerpost wordt al helemaal bizar als ik het volgende citaat van Achmed Baà¢doud lees: à¢â‚¬Å“Ik ben dan ook erg blij met de intentieverklaring met BAM die vorige week is ondertekend.à¢â‚¬ Kortom: er is weer een succesvolle transactie door de portefeuillehouder afgesloten. Pure nonsens. Deze intentieverklaring is niet vorige week ondertekend, maar ergens vlak voor 18 juni 2009. à¢â‚¬Å“BAM en Businesspark Amsterdam Osdorp sluiten intentieovereenkomstà¢â‚¬ luidt de kop een persbericht dat op 18 juni 2009 is verstuurd. Met oud nieuws probeert Achmed Baà¢doud hier kiezers te trekken. Overigens houdt een intentieovereenkomst alleen in, dat de intentie er is. Het is geen garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. BAM is immers wel zo slim om eerst alle units te verkopen alvorens te gaan bouwen. Toch gaat de verkoop van de units voorspoedig, meldt BAM op haar website. Maar wie op de kavelkaart klikt, kan nog gewoon kiezen uit alle bedrijfsunits.

Tijdens het lijsttrekkersdebat bij de dorpsraad van Oud-Sloten kwam de Lutkemeerpolder uiteraard ook aan de orde. Baà¢doud had ook hier groot nieuws te melden. à¢â‚¬Å“Er is verleden week een kavel verkocht, Lutkemeerpolder I is nu voor 40 procent vol. Het bedrijventerrein ontwikkelt zich dus goed.à¢â‚¬ Aan wie de kavel was verkocht, werd niet bekend gemaakt. Heel vreemd als je wel wereldkundig maakt met wie je een ´intentieovereenkomst‘˜ hebt afgesloten en het zwijgen er toe doet als je een à©chte transactie hebt afgesloten. Ook op de site van Businesspark Amsterdam Osdorp is geen nieuws over deze transactie te vinden.

Terwijl de ontwikkeling van het eerste deel van het bedrijventerrein zo goed als stil ligt, strekt Achmed Baà¢doud zijn handen al weer uit naar de volgende mooie polder om er een ander bedrijventerrein te vestigen. De Lutkemeer III, waar ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd. Misschien dat Achmed Baà¢doud na de verkiezingen eindelijk eens tot het besef komt, dat dit bedrijventerrein er nooit mag komen. De ontwikkeling van Businesspark Amsterdam Osdorp is immers het onomstotende bewijs dat bedrijven zich niet graag in de Lutkemeerpolder vestigen.

Dan nog dit: ook heb ik een meetrapport van de Amsterdamse Milieudienst mogen inzien, waaruit blijkt dat à©à©n bedrijf de geluidsnormen overschrijdt. Met klachten van bewoners wordt niets gedaan door het dagelijks bestuur van Osdorp, waartoe Achmed Baà¢doud ook behoortà¢â‚¬¦

Rob Thoolen
Stichting Vrienden van de Lutkemeer i.o.