College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) openbaart geheim rapport

Het NCRM (Nederlands Comità© voor de Rechten van de Mens, dat misstanden binnen de psychiatrie aan de kaak stelt en is opgericht vanuit de Scientology kerk) heeft na jarenlang touwtrekken het geheim gehouden rapport over ADHD-medicijn Strattera gekregen van het CBG.
Strattera (atomoxetine) kwam eind 2002 op de markt in de Verenigde Staten. Een marketing campagne zorgde voor een snel stijgend gebruik, gevolgd door een evenzo stijgend aantal klachten van gebruikers over ernstige bijwerkingen die niet gemeld waren in de documentatie.
In Nederland werd het middel op 15 december 2004 toegelaten door het CBG voor kinderen ouder dan 6 jaar, jongeren en volwassenen. In de daarop volgende drie jaar was er in Nederland een enorme toename van dit middel.

Door de aanhoudende klachten waren er redenen voor een onderzoek naar de bijwerkingen; het rapport daarover werd in 2005 door het CBG ontvangen en was reden voor haar om de productinformatie van Strattera aan te scherpen.
Een vrijwilligster van het NCRM heeft op 4 juli 2006 op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) aan het CBG de openbaarmaking van het rapport gevraagd. Na een aanvankelijke weigering heeft het CBG eerst alleen een deel van het rapport (67 pagina‘˜s van de 400 pagina‘˜s) vrijgegeven, waarin toen al levensgevaarlijke bijwerkingen stonden vermeld als leverbeschadiging; hartaandoeningen; zelfmoordgedachten en werkelijke zelfmoordpogingen. Het NCRM ging niet akkoord met deze beknopte versie.

De bestuursrechter van Amsterdam heeft in 2008 bepaald dat maximale openbaarheid moet worden nagestreefd. Maar fabrikant Eli Lilly startte een nieuwe rechtszaak om dat te voorkomen.

à¢â‚¬Å“Omdat er levensbelangrijke informatie voor de bevolking wordt achtergehouden heeft het NCRM in 2009 met hulp van advocatenkantoor Moszkowicz opnieuw aan het CBG verzocht gehoor te geven aan het besluit van de rechter.
Het is hoogst verdacht dat Eli Lilly zich zo verzet tegen de openbaarmaking. Dit frustreren en vertragen is van een dusdanige orde die niets te maken heeft met het à¢â‚¬Å“instaanà¢â‚¬ voor je product, laat staan verantwoordelijkheid nemen voor je gebruikers,à¢â‚¬ aldus de woordvoerder van het NCRM.

Door de tegenwerpingen van Eli Lilly heeft het nog lang geduurd, maar nu is dan toch het rapport grotendeels voor het eerst vrijgekomen.

Het rapport laat zien hoà© het onderzoek is gedaan en wat precies de bijwerkingen zijn. Ook worden o.a. de precieze aantallen gebruikers die zelfmoordgedachten kregen en zelfmoord pogingen deden genoemd en belicht.

Alhoewel het te kort door de bocht zou zijn om dit rapport de naam à¢â‚¬Å“Book of Deathà¢â‚¬ te geven, staat er toch schokkende informatie in.
Het NCRM laat het rapport nu volledig analyseren.

Voor meer informatie: M.Steentjes, woordvoerder NCRM. Telnr.06-21964248