Reactie van staatssecretaris Marja van
Bijsterveldt op de subsidie voor scholen met een leerachterstand:
“De bedoeling van deze nieuwe regeling is dat er meer geld
terecht moet komen bij de scholen die het het hardst nodig hebben.
Hiervoor heeft het ministerie van OCW 75 miljoen euro beschikbaar
gesteld. Er zijn redenen waarom destijds een nieuwe regeling is
bedacht. De “oude” regeling was administratief zeer
belastend voor scholen (per leerling moest met documenten worden
bewezen dat de school recht had op aanvullende bekostiging)."

Het was niet enige zo vervolgede zij: "Ten
tweede was de verdeling van het geld te versnipperd: veel scholen
kregen een beetje geld. Het geld komt nu terecht bij een veel
kleinere groep scholen waar de problemen het grootst zijn. Het geld
wordt verdeeld volgens criteria waarover in goed overleg met
allerlei partijen uit het onderwijs en de Tweede Kamer toe is
besloten. De signalen die ik nu krijg, zouden erop kunnen wijzen
dat voor een beperkt aantal havo/vwo-scholen er onbedoelde effecten
zijn. Dit is voor mij aanleiding om de oorzaken van dit onbedoelde
effect goed in beeld te krijgen. De uitkomsten daarvan kunnen
leiden tot een vervroegde evaluatie voor deze scholen. Voor het
overgrote deel van de scholen heb ik geen enkele aanwijzing dat er
onbedoelde effecten zijn. Daarom kan de regeling gewoon blijven
werken.”

bron:OCW