Het aantal mensen dat in 2004 overleed als gevolg van een verkeersongeluk in Overijssel is met achttien procent afgenomen. In 2004 vielen 69 verkeersdoden, in 2003 waren dat er 84. Ook het aantal mensen dat na een ongeval in het ziekenhuis opgenomen werd daalde: van 948 in 2003 naar 860 in 2004. Een afname van 9 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer die gisteren gepresenteerd werden. De daling van het aantal verkeersslachtoffers in Overijssel komt overeen met het landelijk beeld. Gedeputeerde Job Klaasen is tevreden met de cijfers, maar leunt niet achterover. "Elk verkeersslachtoffer is er een teveel. Samen met de gemeenten en rijkswaterstaat gaan wij door met het veiliger maken van de Overijsselse wegen."

In de afgelopen 10 jaar is duidelijke neergaande lijn te zien in het aantal verkeersslachtoffers. Uitzondering was het jaar 2003, toen er, tegen de trend in sprake was van een stijging. Met de scherpe daling van 2004 blijkt de lange termijn ontwikkeling zich verder door te zetten. De landelijke doelstelling voor 2010 is een vermindering van het aantal verkeersdoden met 30 procent tot 900 en een daling van het aantal ziekenhuisgewonden met 25 procent tot 14.000. Deze doelstelling naar Overijssel vertaalt houdt in dat er in 2010 maximaal 63 doden en 1145 ziekenhuisgewonden mogen zijn. "Om deze doelstelling te halen moeten we dus ook de komende jaren kijken hoe de wegen en het verkeer nog veiliger kan worden. Maar het treffen van infrastructurele maatregelen is niet voldoende. De provincie zal initiatieven ontplooien om meer aandacht te krijgen voor gedragsbeïnvloeding en communicatie. Hier ligt ook een belangrijke taak voor het ROVO", aldus gedeputeerde Klaasen.

bron:Provincie Overijssel