Air Cargo Netherlands, de brancheorganisatie voor de luchtvracht, heeft met bezorgdheid kennis genomen van een aantal recente publicaties over de aanpak van de geluidsituatie rond Schiphol, waaronder die van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (Commissie Eversdijk).
Hoewel ACN de noodzaak van een evenwichtig milieubeleid onderschrijft, waarschuwt zij ernstig voor de tendens in deze rapporten om de oplossing te zoeken in kostenverhogingen voor de gebruikers (extra heffing op geluid) of verdere beperkingen voor het luchtvrachtverkeer in de nacht.
De luchtvrachtsector is essentieel voor de economische motorfunctie van Schiphol en heeft, meer nog dan het passagiersvervoer, het hoofd te bieden aan felle concurrentie op Europese schaal. Verdere kostenverhogingen of operationele beperkingen voor deze prijsgevoelige sector, gevoegd bij de alsmaar toenemende congestie op de wegen van en naar Schiphol, kunnen al snel een onbedoelde neerwaartse spiraal in beweging zetten die zijn tol zal eisen in termen van werkgelegenheid en economische groei.
Als brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie de hoofddoelstelling van ACN. Daarbij staat het verbeteren van de prestaties en de positie van de luchthaven Schiphol als 'smart gateway' voorop. Met zeven bedrijfssectoren is ACN een goede afspiegeling van de branche. Leden zijn expediteurs, afhandelaars, airlines, truckers, airports en vele dienstverleners aan de luchtvrachtindustrie.
bron:ACN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular