LPF-Kamerlid Max Hermans ontdekte dat de Belastingdienst het gebaar van
werkgevers en werknemers, om een verlofdag te schenken waarvan de
opbrengst zal worden gestort op gironummer 555, fiscaal wil belasten en
heeft daarom Kamervragen gesteld aan de bewindslieden van het
ministerie van Financiën.

 
 
De Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn gaat ervan uit dat het kabinet
er alles aan doet om de initiatieven van tienduizenden werknemers ten
gunste van de slachtoffers van de ramp in Azië te stimuleren. Kamerlid
Hermans vindt het stuitend dat het kabinet de schatkist zou willen
vullen ten koste van de slachtoffers van een van de grootste
humanitaire rampen ooit.

Over normen en waarden gesproken.   
Max Hermans: 'Het gaat om vele miljoenen euro's waarover dit kabinet belasting zal heffen.

Bijzonder wrang in het licht van de herdenking die vanmiddag om 12.00
uur op het Binnenhof plaats vindt. Met drie minuten stilte bouw je geen
land op. Met dit initiatief vanuit de Nederlandse bevolking van zowel
werknemers als werkgevers kan aan de wederopbouw van de getroffen
landen wel concreet worden bijdragen. Het kabinet dient dit soort
acties te ondersteunen.'  
 
De LPF vindt de stellingname van de Belastingdienst extra schrijnend,
omdat als argument wordt gebruikt dat het volgens de wet technisch
onmogelijk is om deze heffing niet te innen.

Hermans: 'Het gezegde 'nood breekt wet' gaat hier meer op dan ooit
tevoren. Daarnaast loopt de schatkist geen inkomsten mis waarop al
wordt gerekend, terwijl de arbeidsproductiviteit met deze actie omhoog
gaat. Het gaat immers om tienduizenden werknemers, die op hun verlofdag
toch zullen werken.'  
 
Hermans wil van het kabinet horen, dat ingeval toch wordt overgegaan
tot het 'wettelijk vereiste' innen van deze belastingen, deze
opbrengsten door de Belastingdienst zelf worden gedoneerd aan giro
555.   
 
De Belastingdienst heeft laten weten wel goedkeuring te geven aan de
uitzondering op het schenkingsrecht. Dat betekent dat dit jaar geen
schenkingsrecht wordt verschuldigd wanneer de schenkingen zijn
aangewend voor Nationale Actie 'Help slachtoffers aardbeving Azië'.
 
 
Vragen van het LPF-Kamerlid Max Hermans aan de minister en
staatssecretaris van Financiën aangaande stortingen ten gunste van giro
555 (ingediend 4 januari 2005)   
 
1) Is het juist dat de Belastingdienst vragen heeft gekregen aangaande
het schenken van 'vrije dagen' ten gunste van gironummer 555 ten
behoeve van de ramp in Azië?  
 
2) Is het juist dat de Belastingdienst is verzocht om vakantiedagen die
door werknemers ten behoeve van gironummer 555 toch worden gewerkt niet
fiscaal te belasten?  
 
3) Is het juist dat vakantiedagen die worden opgenomen de schatkist
geen directe inkomsten opleveren? Zo nee, waarom niet?  
 
4) Is het juist dat de Belastingdienst heeft besloten om het afstaan
van loon aan giro 555 niet fiscaal te faciliteren? Zo ja, waarom?-
 
 
5) Acht u het juist om een dergelijk gebaar van werknemers en werkgevers in Nederland fiscaal te belasten? Zo ja, waarom?  
 
6) Overweegt u, aangezien de schatkist op geen enkele wijze inkomsten
zal mislopen en de productiviteit in Nederland zal stijgen, om toch een
faciliteit te creëren voor dit
initiatief dat naar alle waarschijnlijkheid miljoenen euro's zal opleveren voor giro 555? Zo nee, waarom niet?  

Bron: LIJST PIM FORTUYN