Onder het motto 'Niet snoeien, de OR moet groeien' voert de FNV dinsdag 17 mei om 12.30 uur actie op het Haagse Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Daar overhandigt FNV-federatiebestuurder Peter Gortzak een petitie aan een aantal parlementariërs. Hierin vraagt de FNV om forse bijstelling van het wetsontwerp Wet Medezeggenschap Werknemers (WMW) die de aloude WOR, de Wet op de Ondernemingsraden, moet vervangen.  

Om de actie kracht bij zetten en bij wijze van symbolische daad, zaagt een pseudo-minister De Geus de bodem weg onder twee manshoge letters OR. 
 
Belangrijkste kritiekpunt op de wetsvoorstellen van de minister van Sociale Zaken is dat deze het mogelijk wil maken dat ondernemingsraden bevoegdheden inleveren of uitruilen, terwijl de wet nu alleen de mogelijkheid biedt tot verruiming van bevoegdheden. 'Die bevoegdheden worden zo telkens onderhandelbaar en het niveau van medezeggenschap komt hierdoor zwaar onder druk te staan,' aldus de FNV. 
 
Ook denkt de vakcentrale dat de minister een te rooskleurig beeld heeft van de kwaliteit van de gemiddelde ondernemingsraad: 'Er wordt uitgegaan van de idee dat de OR inmiddels volwassen is geworden en een gelijkwaardige onderhandelingspartner is van de ondernemer. Dit is een illusie,' zegt Gortzak. 
 
In de petitie die tegelijk met de uitslag van een internetenquàªte wordt aangeboden, doet de FNV een dringend beroep op de Tweede Kamer om de faciliteitenregeling voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen (PVT) te verbeteren. 
 
bron:FNV Bondgenoten