Verschillende kabinetsleden wonen op 30
juni 2007 een groot publieksevenement bij over de Millennium
Ontwikkelingsdoelen. Zij vragen de Nederlandse samenleving bij te
dragen aan het behalen van de ontwikkelingsdoelen in 2015. Minister
Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Marco Borsato openen het
evenement op Schokland (Noordoostpolder). Het programma bestaat uit
debatten, speeddates, muziek, preken, films, performances, theater
en talkshows.

Naast Koenders zijn aanwezig
vice-minister-president Rouvoet, de ministers Plasterk (OCW),
Verburg (LNV), Van Middelkoop (Defensie), Vogelaar (Wonen, Wijken
en Integratie), Donner (SZW) en Cramer (VROM) en de
staatssecretarissen Huizinga (VenW), Heemskerk (EZ), Albayrak
(Justitie) en Bussemaker (VWS).

Akkoord van Schokland

Bedrijven, organisaties,
kennisinstellingen en particulieren zullen op Schokland het
'Akkoord van Schokland' tekenen. Hierin geven zij aan hoe ze zelf
een of meer Millennium Ontwikkelingsdoelen dichterbij zullen
brengen.

Project 2015

Het ministerie van Buitenlandse Zaken
organiseert het evenement. Het Akkoord van Schokland komt voort uit
Project 2015, een van de tien kabinetsbrede projecten uit het
coalitieakkoord.

Millennium Ontwikkelingsdoelen

In 2000 spraken 189 regeringsleiders af
vóór 2015 de armoede in de wereld te halveren. Ze
legden acht meetbare doelen vast, zoals alle meisjes en jongens
naar school, toegang tot schoon drinkwater en het verminderen van
moeder- en kindersterfte.

Uit voortgangsrapportages blijkt dat
Nederland achterloopt op schema. Het kabinet wil die achterstanden
verkleinen en doet daarvoor een beroep op de samenleving.

Bron:BZ