Op dinsdag 12 mei a.s. zal actiecomità© à¢â‚¬à…“Red De Boterbloem een burgerinitiatief indienen bij raadsvoorzitter Edward Vos van de stadsdeelraad Osdorp. Dit zal om 21.00 uur plaatsvinden in de raadszaal bij aanvang van de mening vormende sessie. Dit burgerinitiatief is er op gericht om het huidige bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat Lutkemeer III groen blijft en biologische zorgboerderij De Boterbloem behouden blijft. Het burgerinitiatief zal hoogst waarschijnlijk op 2 juni a.s. door de stadsdeelraad worden behandeld. U bent van harte uitgenodigd om bij het indienen van dit burgerinitiatief aanwezig te zijn.

Beknopte achtergrond:
Ecologische boerderij ´De Boterbloem´ ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kievieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Stadsdeel Osdorp wil op deze unieke plek het bedrijventerrein Lutkemeer III neerzetten en vindt dat ´De Boterbloem´ weg moet. Sinds 2003 ´leurt´ Osdorp al met het eerste bedrijventerrein Lutkemeer I. Momenteel is slechts 37 procent van de beschikbare kavels uitgegeven. Naast twee bedrijven gaat het daarbij om vier bedrijfsverzamelgebouwen, waar nog geen enkele huurders voor gevonden zijn. Het is duidelijk, dat bedrijven niet staan te springen om zich op Lutkemeer I te vestigen. Het is daarom ook opmerkelijk, dat Osdorp nu al Lutkemeer III bouwrijp wil maken om aan de ´toekomstige vraag´ te kunnen voldoen. De argumenten van het stadsdeel zijn, dat Lutkemeer III een bedrijventerrein moeten worden om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Dit is echter gedegen à©n cijfermatig niet onderbouwd. Wel staat vast dat Osdorp momenteel vele miljoenen investeert in het aanleggen van de infrastructuur voor deze bedrijventerreinen, terwijl er aantoonbaar geen belangstelling is bij bedrijven om zich hier te vestigen. Het burgerinitiatief is er op gericht om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat Lutkemeer III onderdeel kan worden van de ´Tuinen van West´. Daardoor kan dit prachtige polderlandschap groen blijven en de Ecologische Zorgboerderij à¢â‚¬à…“De Boterbloem behouden blijven.

Zeer uitgebreide informatie is te vinden op de website van Actiegroep à¢â‚¬à…“Red de Boterbloem:

http://reddeboterbloem.wordpress.com

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular