De PvdA is bezorgd over overmatig
alcoholgebruik onder jongeren. Hoewel er officieel geen alcohol aan
jongeren mag worden verschaft, kunnen ze er in de praktijk
gemakkelijk aan komen. PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester presenteert
daarom een actieplan dat er onder meer voor moet zorgen dat het
verstrekken van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar keihard
wordt aangepakt.

De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen
om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de trend om
steeds vroeger te beginnen met drinken, steeds meer te drinken en
bovendien steeds vaker sterke drank in te nemen. Dit kan ernstige
gevolgen hebben. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de
gevolgen van alcoholgebruik voor de jonge, zich nog ontwikkelende
hersenen veel schadelijker zijn dan gedacht.

In eerste instantie is het natuurlijk de
taak van ouders om hun kinderen op een verantwoorde manier met
alcohol te leren omgaan. Maar waar dat niet lukt, ziet de PvdA het
als een taak van de landelijke politiek om het voortouw te nemen in
de aanpak van dit ‘comazuipen’.

Daarom komt de PvdA met een Actieplan
Alcohol. Het is hierbij volgens Bouwmeester belangrijk dat de norm
over jongeren en alcohol moet worden gewijzigd: onder de zestien,
geen alcohol!

In het actieplan staan drie onderdelen
centraal: Preventie (ouders moeten grenzen stellen), handhaving en
hulp (jongeren met een alcoholprobleem moeten adequate hulp
krijgen). In het plan stelt Bouwmeester (onder meer) de volgende
maatregelen voor:

Het voorhanden hebben van alcohol in de
publieke ruimte onder de 16 jaar wordt strafbaar gesteld. Verkoop
van alcohol wordt overal vergunningspichtig met een systeem
‘drie keer in de fout is einde vergunning’. De pakkans
van onrechtmatige koop- en verkoop moet worden vergroot.

Lokale overheden krijgen meer
mogelijkheden voor een effectievere aanpak van onrechtmatige
verkoop en gebruik. Dit geldt voor de publieke ruimte, maar
bijvoorbeeld ook voor de zogenaamde ‘zuipketen’. De
Voedsel- en warenautoriteit krijgt meer handhavers om gemeenten te
versterken.

bron:PvdA