De overheid en het bedrijfsleven geven een extra impuls aan de veiligheid van het bedrijfsleven. Daartoe wordt vandaag het Actieplan Veilig Ondernemen deel 2 ondertekend door de ministers Donner van Justitie, Remkes van BZK en staatssecretaris Van Gennip van EZ, alsmede Schraven van VNO-NCW, Hermans van MKB-Nederland, Van Lent van het Verbond van Verzekeraars, Visser van de Raad van Hoofdcommissarissen en Pans van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Het nieuwe actieplan bevat, ten opzichte van het eerste plan, vijf nieuwe projecten en drie versterkingen van eerdere projecten voor de periode 2005-2008. Met het actieplan deel 2 wordt tegemoet gekomen aan een aantal lang gekoesterde wensen van het bedrijfsleven. Zo wordt in het project 'Tegenhouden van Georganiseerde Criminaliteit' ingezet op de aanpak van mobiele bendes waar vooral de detailhandel slachtoffer van is. Daarnaast komt het project 'Heling' tegemoet aan de signalen van het bedrijfsleven over de vrije verkrijgbaarheid van bij hen gestolen goederen. Het project 'Cyber Crime' schept helderheid in het woud van partijen dat actief is op het gebied van cyber crime. Zo weten ondernemers nu niet altijd waar aangifte kan worden gedaan van cyber crime. Het al lopende project 'Aanpak Winkelcriminaliteit' wordt versterkt, omdat het niveau van de criminaliteit in de detailhandel het hoogst is van alle branches. Deze zomer wordt een apart convenant ondertekend door overheid en detailhandel over de aanpak van winkelcriminaliteit. Ook het project 'Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties' wordt versterkt. Daarnaast is er een project gericht op de beveiliging van diefstalgevoelige producten. 
 
Volgens de recent verschenen Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven is de veiligheid van het bedrijfsleven de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zo liep het slachtofferschap in de detailhandel terug van 67% in 2002 tot 49% in 2004, in de bouw van 46% naar 30%, in de horeca van 59% naar 47%, in de transportsector van 53% naar 42% en in de dienstverlening van 43% naar 29%. Overheid en bedrijfsleven kiezen daarom voor een extra impuls. 
 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
Het Actieplan Veilig Ondernemen deel 2 is tot stand gekomen onder de vlag van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het NPC is een in 1992 opgericht samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven gericht op het aanpakken van criminaliteit waar het bedrijfsleven slachtoffer van wordt. Het NPC is samengesteld uit een ongeveer gelijk aantal vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. De Minister van Justitie is voorzitter van het platform, de voorzitter van de VNO-NCW is vice-voorzitter. Alle relevante departementen, de politie, het openbaar ministerie en de VNG zijn in het platform vertegenwoordigd. Namens het bedrijfsleven maken VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars deel uit van het platform. 
 
 
bron:MinJus