Staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte donderdag bekend dat CWI in twee jaar tijd 30.000 extra 45-plussers aan de slag wil krijgen. Van Hoof sprak deze ambitie uit op een congres over leeftijdsbewust personeelsbeleid in Den Haag.

CWI wil de doelstelling verwezenlijken door het aanstellen van 300 adviseurs die zich primair gaan richten op het bemiddelen van 45-plussers. Daarnaast wordt een campagne gestart die de vooroordelen, die er bij werkgevers bestaan tegen het aantrekken van ouderen, weg moet nemen. Oudere werknemers worden nog vaak ten onrechte gezien als minder productief, duur en inflexibel.

Om de ambitie te realiseren gaat CWI een samenwerkingsovereenkomst aan met ketenpartners UWV en gemeenten, met uitzendbureaus en re-integratiebedrijven, het MKB en de Regiegroep GrijsWerkt. Deze groep, onder aanvoering van Ed Nijpels, probeert middels het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering in Nederland de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen.

De concrete acties en bijdragen van de verschillende partijen worden op dit moment uitgewerkt. Het bijbehorende actieplan wordt vóór 15 december aan de Tweede kamer aangeboden. Op 21 december volgt dan de officiële kick-off van het 45-Plusproject van CWI.

bron:CWI