In een recente bijenkomst van Europese en
nationale parlementsleden zijn de zorgen over de klimaatverandering
in Noord-Europa en het Noordpoolgebied in het bijzonder op de
agenda gezet. De parlementaire vergadering bracht op 28 februari
parlementsleden uit de EU, IJsland, Noorwegen, Rusland en Canada
samen met als doel het klimaat te beschermen in de landen die
grenzen aan de Baltische zee, de Noord-Atlantische Oceaan en de
Noordpooloceaan en de economische groei hier te verbeteren.

Geen EU-beleid maar een vennootschap

Diana Wallis, lid van de Liberale Groep
ALDE, vatte het belang van de bijeenkomst samen met de oproep tot
het meer intensief met elkaar samenwerken in plaats van het louter
volgen van EU-beleid: "Het nieuwe beleid moet niet meer enkel een
beleid van de EU zijn, maar een vennootschap".

Formeel in werking tredend op 1 januari
van dit jaar vervangt het nieuwe 'Northern Dimension' beleid de
vorige actieplannen die teruggaan tot 2001. Één van
de hoofdthema's zal de relatie met Rusland zijn, waar ernstige
problemen als armoede en verontreiniging bestaan. Andrei Klimov van
het Russische Parlement uitte de wens "niet te focussen op energie
en de toevoer van Russische grondstoffen maar de problemen van
kernproliferatie, milieu en onwettige migratie samen aan te
pakken".

"Waarschuwing voor de
klimaatverandering"

De laatste dag van de conferentie - op 1
maart - werd gebruikt om voor de opening van het "Internationale
Polaire Jaar". Daarbij werd het smelten van het Noordpoolijs als
"waarschuwing voor de klimaatverandering" beschouwd waarbij sommige
parlementsleden waarschuwden voor ernstige gevolgen voor de gehele
planeet wanneer dit doorzet.

Tevens werd de wens geuit dat een
Parlementair forum om de twee jaar zou kunnen worden gehouden om de
kwesties te bespreken die het gebied beïnvloeden. Dit om het
debat meer legitimiteit te schenken en de invloed van de
parlementariërs te vergroten.

bron:Europees Parlement