Acties van het gemeentepersoneel zijn onvermijdelijk nu de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet serieus is ingegaan op het ultimatum van de vakbonden dat vandaag om 12:00 uur afliep. Dat laten de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak weten. De vakbonden laken de 'weinig toeschietelijke' houding van de werkgevers en zijn 'ronduit verbolgen' over het voorstel van de VNG om een 'voorwaardelijke CAO' af te willen sluiten.  

Van het nieuwe loonbod van de werkgevers zijn de bonden niet onder de indruk. De VNG liet weten in plaats van 0,45 procent loonsverhoging per 1 oktober 2005, de lonen per 1 juni 2005 met 0,6 te willen verhogen. 'Het is een klein stapje in de goede richting, maar niet eens de helft van wat wij gevraagd hebben. Wij willen 1,25 procent per 1 januari 2005. Dat is geen overdreven eis, dat is een zeer verantwoorde loonontwikkeling; zelfs nog onder het niveau van de inflatie.' 
 
Het belangrijkste struikelblok blijft de eis van de VNG om te komen tot afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO), de regeling voor personeel dat zware lichamelijke en fysieke arbeid verricht. De VNG wil in de CAO de verplichting opnemen dat werkgevers en bonden voor 1 januari 2006 afspraken hebben gemaakt over afschaffing van de FLO. Die afspraken moeten volgens de VNG gemaakt worden op basis van haar eigen voorstellen. Komt er geen overeenstemming, dan zou de CAO volgens de werkgevers moeten komen te vervallen. 
 
Deze 'chantagepolitiek' is de bonden in het verkeerde keelgat geschoten. Een 'voorwaardelijke CAO', volgens de bonden 'een unicum in de geschiedenis van het sociaal overleg', is voor hen onacceptabel. 'Wij willen best praten over de FLO. Maar dan onafhankelijk van de CAO en volgens het beginsel van open en reëel overleg, niet op basis van een dictaat van de werkgevers.' 
 
Met de opstelling van de VNG zien de bonden op dit moment geen andere mogelijkheid dan naar het actiemiddel te grijpen. De eerste acties staan gepland in de week van 17 mei. 

bron:ABVAKABO FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular