De CAO-onderhandelingen in de afbouw (13.000 werknemers, voornamelijk stukadoors) zijn afgebroken. FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV achten acties onvermijdelijk. Na de zomer raadplegen zij daarover hun leden.

Na vier onderhandelingsronden bleven de werkgevers vasthouden aan afbraak van de CAO. Ze willen alles weghalen bij mensen die niet kunnen werken en hebben geen cent over voor de mensen die werken. En terwijl het zware werk veel ziekte en arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, willen ze ook alle budgetten voor arbeidsomstandigheden en reïntegratie weghalen.

'De werkgevers willen naast versobering van het vroegpensioen ook nog eens verlaging van de koopkracht', zegt eerste onderhandelaar Charles Verhoef van FNV Bouw. In 2004 moesten de werknemers al genoegen nemen met de nullijn; dat willen werkgevers in 2005 onverkort doortrekken. Zij bieden dit jaar alleen twee keer een eenmalige uitkering. Daarnaast wensen zij in 2006 geen compensatie in het loon te geven voor de hogere premie die werknemers voor het vroegpensioen gaan betalen. Want zij bieden 1,75 procent; de premieverhoging bedraagt al 2,2 procent. Dat zou dus drie jaar op rij koopkrachtverlies betekenen: in 2004, 2005 en 2006. FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV vinden dit onacceptabel. De situatie in de bedrijfstak geeft er ook geen aanleiding toe.

Het steekt de bonden verder dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid niet nemen voor de zware arbeidsomstandigheden in de sector. De afbouw kent helaas een hoog ziekteverzuim en een forse instroom in de WAO. Maar werkgevers stellen voor om al na drie maanden ziekte nog maar 90 procent door te betalen. Na zes maanden zou dat nog maar 85 procent mogen zijn. De eindejaarsuitkering voor WAO'ers willen ze afschaffen, terwijl alle cijfers van FNV Bouw uitwijzen dat veel WAO'ers toch al op of zelfs onder het bestaansminimum zitten. Daar komt nog bij dat de werkgevers scherp willen snijden in de premie voor het zogeheten O&O-fonds. Daaruit worden zowel verbetering van arbeidsomstandigheden als reïntegratie bij ziekte gefinancierd. En het voorstel om bedrijven meer vrijheid te geven om de werknemers ruimer in te zetten, draagt ook al niet bij tot lichter werk, vrezen FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV.

Eerder tekende zich wel overeenstemming tussen partijen af over het vroegpensioen. Dat zou leiden tot uittreden op 60 jaar, een versobering. Daarbij zouden ook werknemers meer gaan betalen. Juist in een fysiek zwaar beroep hebben werknemers recht op een goede vroegpensioenregeling, vinden de bonden, maar zij willen niet dat werknemers daarvoor boeten met een ernstige aantasting van hun koopkracht. FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV gaan na de zomervakantie hun leden raadplegen over acties.

bron:FNV Bouw