Schone kolen en verhoging van het tempo van energiebesparing zijn belangrijke pijlers om op lange termijn onze energievoorziening zeker te stellen. Dit is de belangrijkste conclusie van het 4e Nationale Energiedebat dat op initiatief van de Verenging van Milieuprofessionals gisteren plaatsvond in de Rode Hoed in Amsterdam. 

Aan het debat in de Rode Hoed namen vertegenwoordigers deel van politieke partijen, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Centraal stond de voorzieningszekerheid, een onderwerp dat binnenkort nadrukkelijk aandacht krijgt in het energierapport van het Ministerie van Economische Zaken. 
 
Tijdens het debat bleek dat fossiele energiedragers zeker de komende decennia onze energievoorziening nog zullen domineren. Het verminderen van de toegankelijkheid van de voorraden door geopolitieke omstandigheden vormt op korte termijn de belangrijkste bedreiging voor onze energievoorziening. De meeste rendabel winbare olie- en gasvoorraden bevinden zich namelijk in politiek instabiele regio-s als het Midden-Oosten. Daar komt bij dat de vraag vanuit landen als Rusland en China snelt toeneemt. 
 
Schone kolen kwam tijdens het debat als belangrijke strategische optie naar voren. Dit houdt in dat elektriciteitscentrales de stook van kolen combineren met CO2-opslag. Mondiaal zijn kolen nog ruimschoots voorradig, terwijl deze brandstof veel minder te kampen heeft met de ontwikkelingen in politiek instabiele regio-s. Als tweede belangrijke strategische optie kwam energiebesparing naar voren. Daarbij werd benadrukt dat het belangrijk is dat een instrumentarium te ontwikkelen dat ook op lange termijn duidelijkheid verschaft voor de markt. 
 
bron:VVM