De Gezondheidsraad adviseert iedereen
boven de 60 jaar een griepprik aan te bieden. Nu is die
leeftijdsgrens 65 jaar. Ook gezinsleden van mensen die bij griep
ernstige risico's lopen, moeten volgens de raad een griepprik
krijgen. Dit staat in een rapport dat de Gezondheidsraad aan
minister Klink (VWS) heeft aangeboden.

Griepprik

Bepaalde bevolkingsgroepen krijgen in
Nederland een griepprik aangeboden. Het gaat om mensen die bij
griep extra risico lopen om complicaties te krijgen of te
overlijden.

Dat zijn bijvoorbeeld hartpatiënten,
mensen met diabetes, kinderen met astma en mensen boven de 65 jaar.
De Gezondheidsraad wil elf van de twaalf doelgroepen behouden.

Nieuwe doelgroepen

De raad wil vier groepen toevoegen:

60- tot 65-jarigen;

gezinsleden van mensen die bij griep
ernstige risico's lopen;

gezondheidszorgpersoneel in
verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen;

ander gezondheidszorgpersoneel dat direct
contact heeft met patiënten, zoals huisartsen en
thuiszorgmedewerkers.

Zorgverleners lopen zelf geen extra
risico, maar kunnen de ziekte wel overdragen op patiënten. De
raad ziet geen reden om zwangere vrouwen en kinderen een griepprik
aan te bieden.

Minister Klink zal binnen drie maanden op
het rapport reageren.

Bron: VWS