De Kiesraad adviseert om een
legitimatieplicht in te voeren bij het stemmen. Op dit moment
hoeven kiezers zich alleen maar te legitimeren als hen daarom wordt
gevraagd door het stembureau, bijvoorbeeld wanneer zij naast hun
eigen stem ook een volmachtstem uitbrengen. Bij de afgelopen
verkiezingen hebben zich verschillende incidenten voorgedaan met
kiezers die een stem uitbrachten terwijl zij daartoe niet bevoegd
waren.

De Kiesraad vindt dat de integriteit van
het verkiezingsproces beter wordt gewaarborgd als alle kiezers om
een legitimatiebewijs wordt gevraagd. Invoering van een dergelijke
verplichting is bovendien niet langer bezwaarlijk, nu er in
Nederland al een algemene legitimatieplicht bestaat. De Kiesraad
legt in zijn advies ook het verband met een ander kwetsbaar aspect
van het huidige stelsel, te weten de ruime mogelijkheden om bij
volmacht te stemmen. In het najaar komt de Kiesraad met een apart
advies over het stemmen bij volmacht.

bron:Kiesraad