De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft woensdag het advies over het instellen
van een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (NIRM) in
ontvangst genomen.

Het advies 'Mensenrechten verbinden &
verplichten' is opgesteld na een brede consultatieronde. In dit
advies komen het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de
Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de Nationale ombudsman en het
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) tot de conclusie
dat er in Nederland dringend behoefte bestaat aan een nationaal
mensenrechteninstituut. Zij roepen het kabinet op daartoe concrete
vervolgstappen te zetten.

Bron: Commissie Gelijke Behandeling