Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) heeft dinsdag een adviesrapport aangeboden aan
minister Hoogervorst. Het CBG geeft in haar advies aan welke
zelfzorggeneesmiddelen waar verkocht mogen worden.
Zelfzorggeneesmiddelen zijn medicijnen die zonder recept
verkrijgbaar zijn.

Het CBG gaat in haar rapport uit van drie
soorten verkooppunten: verkoop uitsluitend via de apotheek, verkoop
uitsluitend via drogist én apotheek en tot slot de algemene
verkoop. Het advies van het CBG wordt naar verwachting binnen
enkele weken omgezet in een ministeriële regeling. Hoogervorst
had het CBG om advies gevraagd na de behandeling van de nieuwe
Geneesmiddelenwet in de Tweede Kamer in april 2006. Voorwaarde voor
de goedkeuring van de Geneesmiddelenwet is een driedeling van
geneesmiddelen in de categorieën uitsluitend apotheek (UA),
uitsluitend apotheek en drogist (UAD) en algemene verkoop (AV).Naar
verwachting wordt de Geneesmiddelenwet begin 2007 van kracht.

bron:VWS