Ons advies is uw succes!

Adviesgroep Koning van de Wiel met locaties in Rijsbergen en Zevenbergen gaat de uitdaging in tijden van economische tegenwind graag aan. De directie, bestaande uit Jack de Koning en Paul van de Wiel, vindt het juist nu zaak dat bedrijven investeren in hun menselijk bedrijfskapitaal. Na de huidige tegenwind zullen juist deze bedrijven als eerste hiervan profijt trekken.

Ze zijn gevormd door het opdoen van jarenlange ervaring in het bedrijfsleven vanuit diverse disciplines. Geen hoogdravende theoretische benadering van problemen, maar snelle en praktische adviezen waar u als ondernemer echt iets aan heeft.
à¢â‚¬à…“Wij leveren een andere kwaliteit dan men gewend is, aldus het tweetal. à¢â‚¬à…“In onze werkwijze staan persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij de problematiek centraal. Eens een klant, altijd een klant. De opvolging in het traject is minstens zo belangrijk. Het vasthouden van de contacten ook na afloop van het proces zorgt voor continuïteit binnen uw organisatie.

Bedrijfscultuur
De kracht en de zwakte van het bedrijf zit in de medewerkers. Zij vormen met elkaar en met het management de bedrijfscultuur. Vaak gaat het mis in een organisatie, omdat simpelweg de tijd en aandacht voor de mensen ontbreekt. Als het bedrijf een andere koers wil varen dan de huidige, is zij aangewezen op de flexibiliteit van de medewerkers.
Wanneer u als ondernemer gebruik wilt maken van uw medewerkers, moet u ze laten meedenken. U wilt immers dat ze dezelfde richting uitgaan als dat de directie voor ogen heeft. Met andere woorden: Je bedrijf groeit sneller als de neuzen dezelfde kant op staan. Dat kan alleen door de medewerkers bij het proces te betrekken. Op die manier ontstaat er geen weerstand bij het personeel en worden eventuele obstakels tijdig onderkend en vervolgens doorbroken.

Begeleiding veranderingstraject
Adviesgroep Koning van de Wiel begeleidt deze trajecten. Voordat een veranderingstraject wordt ingegaan, doet zij een interne analyse van de huidige situatie. Zij brengt de heersende bedrijfscultuur eerst in kaart:
à¢â‚¬¢ Ambities
à¢â‚¬¢ Competenties
à¢â‚¬¢ Vaardigheden
à¢â‚¬¢ Functieprofielen

Adviesgroep Koning van de Wiel is de gesprekspartner voor uw medewerkers waardoor een objectieve benadering van het veranderingsproces, bijvoorbeeld bij een reorganisatie binnen uw bedrijf, wordt gewaarborgd. Mensen die deel uitmaken van de bedrijfscultuur worden vanzelfsprekend ook beïnvloed door diezelfde bedrijfscultuur en dat beïnvloedt vervolgens het veranderingstraject vaak nadelig. Adviesgroep Koning van de Wiel hebben een duidelijke toegevoegde waarde.

Adviesgroep Koning van de Wiel maakt gebruik van verschillende disciplines en instrumenten ter ondersteuning van het verandertraject:
à¢â‚¬¢ Coaching
à¢â‚¬¢ Training
à¢â‚¬¢ Begeleiding
à¢â‚¬¢ Workshops

Performance
Adviesgroep Koning van de Wiel maakt de performance van uw organisatie meetbaar. Zij legt daarbij de nadruk op het profiel van de organisatie dat door het veranderingstraject wordt bijgesteld. Dit levert profijt op voor het bedrijf en is uit te drukken in de groei- en winstcijfers.

Adviesgroep Koning van de Wiel houdt, op uw verzoek, klant tevredenheid- en medewerkers tevredenheidonderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van enquàªtes. Door deze enquàªtes regelmatig te houden worden de uitkomsten vergelijkbaar en meetbaar. In het grote scala van onderzoek- en veranderingstrajecten is het mogelijk om met de Adviesgroep in zee te gaan voor een deelonderzoek. Deze onderzoeken worden meer afgestemd op de doelgroep, bijvoorbeeld het grootbedrijf of het midden- en kleinbedrijf. Zo ontstaat maatwerk speciaal afgestemd op de behoefte van uw bedrijf.

Sparring partner/adviseur
Adviesgroep Koning van de Wiel treedt op als uw sparring partner bij uw bedrijf/organisatie op het terrein van:
à¢â‚¬¢ Visie
à¢â‚¬¢ Strategie
à¢â‚¬¢ Missie
à¢â‚¬¢ Doelstelling

Adviesgroep Koning van de Wiel bemiddelt en adviseert op het gebied van:
à¢â‚¬¢ Loopbaanbegeleiding
à¢â‚¬¢ Bedrijfsstrategie
à¢â‚¬¢ Ziekteverzuim

Daar waar noodzakelijk schakelt Adviesgroep Koning van de Wiel juridisch adviseurs in en maakt zij gebruik van hun expertise.

Adviesgroep Koning van de Wiel heeft een nuchtere kijk op het leven en hun jarenlange ervaring zorgt voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak. Spreekt deze aanpak u aan en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie: www.kw-bizz.nl.