Persbericht

 

Wanneer u als ondernemer te maken krijgt met een klant die zijn factuur niet betaald, dan kunt u verschillende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de debiteur alsnog tot betaling overgaat. In sommige situaties zal geen van deze maatregelen het gewenste effect opleveren. In dat geval zullen er zwaardere maatregelen genomen moeten worden. Beslaglegging is een maatregel die er vrijwel zeker voor zorgt dat het verschuldigde bedrag uiteindelijk toch bij u terecht komt. Soms is het beter als u niet hoeft te wachten tot er een vonnis is verkregen voor de vordering. Dan kunt u het beste conservatoir beslag laten leggen voordat de daadwerkelijke beslaglegging plaatsvindt.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Conservatoir beslag betekent in principe bewarend beslag. Dit houdt in dat er beslaglegging plaatsvindt voordat er een vonnis is verkregen voor de vordering. Het voordeel hiervan is dat verhaal voor uw vordering in dat geval veilig wordt gesteld tijdens de gerechtelijke procedure. Door middel van een verhaalonderzoek, kan uitgezocht worden op welke vermogensbestanddelen conservatoir beslag kan worden gelegd. Zodra de vordering bij vonnis is toegewezen, wordt het conservatoir beslag omgezet in een executoriaal beslag. Het vonnis kan dan uitgevoerd worden, zonder dat de debiteur de mogelijkheid heeft om de vermogensbestanddelen waar beslag op is gelegd te vervreemden of bezwaren ten koste van u.

Er wordt vaak gedacht dat conservatoir beslag direct tot betaling leidt, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Dit is meestal wel zo bij executoriaal beslag. In de praktijk blijkt echter dat bij conservatoir beslag in veel gevallen toch direct betaald wordt, omdat de debiteur het beslag zo snel mogelijk zal willen opheffen.

Verzoekschrift door advocaat
Indien u door een advocaat conservatoir beslag wilt laten leggen, dan moet er eerst een verzoekschrift in worden gediend. Dit kan alleen worden gedaan door een advocaat en niet door een incassobureau of een deurwaarder. Als de rechtbank verlof heeft verleend voor beslaglegging, dan is de deurwaarder degene die conservatoir beslag legt.

Kosten
Bij verhaal van uw vordering worden de kosten voor de beslaglegging (grotendeels) vergoed. Dit komt doordat deze kosten voor rekening zijn van de debiteur. Het vaste bedrag voor het leggen van conservatoir beslag is 475 euro. 

e-Legal incasso advocaten

advocaat conservatoir beslag

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform