De advocatuur blijft een vertrouwensberoep. De bijzondere positie van advocaten rechtvaardigt volgens het kabinet strenge eisen aan hun kwaliteit, deskundigheid en integriteit. Het kabinet wil dat vastleggen in de wet. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het rapport 'Een maatschappelijke Orde' van de commissie Advocatuur.

De kerntaak van een advocaat is de rechtspositie van zijn cliënt waarborgen. Hij doet dit door juridisch advies te geven en de cliënt te vertegenwoordigen in juridische conflicten en processen. Cliënten moeten hun zaken in volstrekte vertrouwelijkheid met hun advocaat kunnen bespreken.

Kernwaarden
Het kabinet legt op voorstel van de commissie in de wet vast dat een advocaat moet voldoen aan deze kernwaarden: onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid, deskundigheid en publieke verantwoordelijkheid.

Procesvertegenwoordiging
Mensen blijven verplicht een advocaat in te schakelen als zij complexe rechtszaken beginnen of als er grote maatschappelijke of financiële belangen op het spel staan.

Het kabinet houdt vast aan deze 'verplichte procesvertegenwoordiging', omdat advocaten ervoor kunnen zorgen dat ingewikkelde rechtszaken niet vastlopen of vertraging oplopen.

Ook zorgt de verplichte inzet van advocaten ervoor dat mensen de gang naar de rechter beter overwegen en niet onnodig veel kosten maken.

No cure, no pay
Het kabinet is tegen een systeem van no cure, no pay en ziet ook geen aanleiding andere vormen van resultaatgerichte beloning toe te staan.

Het kabinet wil een wettelijke regeling die declaratiemethoden verbiedt waarbij het honorarium van advocaten bestaat uit een deel van de opbrengst.

Kwaliteit
De Nederlandse Orde van Advocaten krijgt de wettelijke opdracht een verordening op de kwaliteit op te stellen.

Alle advocatenkantoren moeten in de toekomst een erkend kwaliteitssysteem invoeren. De jaarlijkse resultaten hiervan moeten op een website worden gepubliceerd. Dat geldt ook voor voorkeursgebieden, specialisaties en tuchtrechtelijke veroordelingen.

De Nederlandse Orde van Advocaten moet regels maken voor de beroepsuitoefening van advocaten. Het kabinet wil dat de Orde hiervoor een adviesraad instelt, die vooral bestaat uit niet-advocaten. De regelgeving moet worden goedgekeurd door de minister van Justitie.

Bron:MinJus