De rechtbank Leeuwarden heeft een advocaat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 6.716 wegens kansloos procederen. De advocaat is ook veroordeeld in de proceskosten. De rechtbank sluit zich met het vonnis aan bij eerdere beslissingen van de Raad van Discipline Leeuwarden en het Hof van Discipline.

'De rechtbank is van oordeel dat gedaagde met het betrekken van eiser in op voorhand kansloze procedures en het leggen van het conservatoir eigenbeslag voor een vordering die al in hoogste instantie was afgewezen, jegens eiser onrechtmatig heeft gehandeld. Gedaagde kan zich niet verschuilen achter de opdracht van de cliënte, omdat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft om aan de hand van zijn dossier de grond om een ander in rechte te betrekken of om eens anders goederen te beslaan, tot op zekere hoogte te toetsen,' aldus de rechtbank.

bron: Rechtbank Leeuwarden