Om uit de impasse te komen van de
vastgelopen CAO-onderhandelingen hebben de CAO-partijen de
afgelopen weken contact gehad. Op het punt waarop de partijen
elkaar oorspronkelijk niet konden vinden, namelijk de
loonsverhoging, is in informeel overleg overeenstemming bereikt.
Een nieuwe eis van de bonden om arbeidsvoorwaarden die in strijd
zijn met de CAO te legaliseren, blokkeert een akkoord.

Partijen zijn het eens over een
fatsoenlijke loonsverhoging en een aanzienlijke verbetering in het
bruto-netto traject. Dit resulteert in een netto inkomensstijging
van zes procent over twee jaar. Om de laatste puntjes op de i te
zetten zouden CAO-partijen 23 maart 2007 bij elkaar komen.

Dit wordt nu geblokkeerd door een
onmogelijke eis van de bonden. De bonden willen dat in de CAO 2007
wordt vastgelegd dat arbeidsvoorwaarden die strijdig zijn met de
CAO worden gelegaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn een dertiende
maand en premievrij pensioen.

Aedes wil op dit punt geen afspraken maken
met de bonden. Het is aan de ondernemingen die deze regelingen
hebben, om te beoordelen wat zij hiermee doen. Indien deze
ondernemingen de regelingen willen afschaffen moet dit mogelijk
zijn. Onlangs heeft de rechter bepaald dat arbeidsvoorwaarden die
strijdig zijn met de CAO nietig zijn. Wil de onderneming deze
arbeidsvoorwaarden aanpassen dan zal, anders dan de vakbonden
suggereren, daar volgens de rechter een ruime overgangsregeling
tegenover moeten staan.

Van Aedes kan niet worden verwacht mee te
werken aan de legalisering van arbeidsvoorwaarden die nietig zijn.
Zij is teleurgesteld in de opstelling van de bonden. Aedes begrijpt
niet dat de bonden op het laatste moment een onderwerp tot een
breekpunt maken dat niet eens onderdeel was van hun oorspronkelijke
voorstellenpakket. Hierdoor missen werknemers een mooie
loonsverbetering die per 1 april a.s. van toepassing zou zijn.

bron:AEDES