Aedes-leden die door verboden
kartelvorming van liftenfabrikanten zijn benadeeld, worden door
Aedes opgeroepen om zich te melden. Fabrikanten Otis, Kone,
Schindler en ThyssenKrupp hebben van de Europese Commissie een
boete gekregen van bijna 1 miljard euro. Volgens de Commissie
hebben de bedrijven zich tussen 1995 en 2004 in Nederland,
België, Duitsland en Luxemburg schuldig gemaakt aan
kartelvorming en verboden prijsafspraken.

Neelie Kroes: 'Het is schandalig dat de
bouw- en onderhoudskosten van gebouwen, zoals ziekenhuizen, door
deze kartels kunstmatig zijn verhoogd’. De schade zal volgens
Kroes nog twintig tot vijftig jaar doorwerken, vanwege de lange
looptijd van onderhoudscontracten. ‘Daarom moet deze boete de
ondernemingen even lang heugen.'De Europese Commissie adviseert
bedrijven en instellingen die liften of roltrappen hebben laten
installeren, verhaal te halen. Ze kunnen proberen goedkopere
onderhoudscontracten te eisen, omdat die zijn vastgesteld op basis
van illegale afspraken.

Aedes wil nagaan in welke mate
woningcorporaties zijn benadeeld door deze onrechtmatige
kartelafspraken en of er een collectieve actie is te
organiseren.

bron:Aedes