Via het Netwerk Toekomst Maatschappelijke
onderneming (NTMo) waar Aedes deel van uitmaakt, steunt Aedes de
Maatschappelijke Coalitie. De Maatschappelijk Coalitie is een
initiatief van verschillende individuen en organisaties die de
dialoog tussen politiek en maatschappij willen versterken.

De Maatschappelijke Coalitie wil een
klankbord en bron van inspiratie zijn voor alle deelnemende
organisaties, vooral voor de politiek. De focus ligt op het
veranderen van bestaande werkwijzen en inzichten. De
Maatschappelijke Coalitie laat aan de hand van goede voorbeelden
uit de praktijk zien, dat een andere manier van werken veel winst
ofwel maatschappelijk rendement kan opleveren.

Om het politieke en bestuurlijke debat te
verdiepen en verrijken, deelt de Maatschappelijke Coalitie
ideeën en inzichten met het kabinet en de Tweede Kamer. Onder
andere via een tweemaandelijks informeel beraad met leden van de
Tweede Kamer en andere politici over de relatie tussen politici en
de publieke dienst en over de relatie tussen politici en de kiezer.
Aedes is de brancheorganisatie van woningcorporaties.

bron:AEDES