Door de toegenomen inflatie gaan veel Nederlanders bewuster om met geld. Inspelend op de behoefte van mensen om grip op hun knip te houden, start AEGON Bank morgen met een speciale campagne ´Grip op mijn knip´. De campagne moet Nederlanders helpen grip te houden op hun financiële situatie in deze onzekere economische tijden.

Voor de opzet van de campagne ´grip op mijn knip´ heeft AEGON Bank informatie ingewonnen bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De campagne speelt zich hoofdzakelijk af op de internetsite www.gripopmijnknip.nl. Op deze website is een speciale rekentool ontwikkeld die mensen inzicht geeft in hun inkomsten en uitgaven en zijn er tips te vinden over hoe men kan besparen. à¢â‚¬Å“Meer geld maakt niet gelukkiger, maar meer grip wel. Als u overzicht heeft over uw inkomsten en uitgaven, weet u waar uw geld blijft.à¢â‚¬ aldus een van de tips van het Nibud.

Naast de website vraagt AEGON Bank gedurende komende weken op diverse manieren aandacht voor deze bewustwordingcampagne. Zo kunnen mensen à©à©n van de 10 levensgrote knips tegen het lijf lopen, op momenten dat ze met hun eigen knip in de hand staan. Bijvoorbeeld in winkelcentra. Ook vraagt AEGON Bank met diverse online filmpjes bijvoorbeeld op YouTube - aandacht voor het bewust met geld omgaan. Daarnaast is het mogelijk de handel en wandel van een van de levensgrote knips te volgen via twitter.com/gripopmijnknip.

à¢â‚¬Å“De campagne is bedoeld om mensen bewuster om te laten gaan met geld en ze te helpen in deze economische onzekere tijden het juiste voor hun portemonnee te doen.à¢â‚¬ aldus Robert van der Tol van AEGON Bank. à¢â‚¬Å“Omdat we zoveel mogelijk mensen willen aanmoedigen de grip op de knip tool in te vullen op onze website, zetten we zo veel mogelijk middelen in die verwijzen naar de website www.gripopmijnknip.nl. à¢â‚¬

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular