Den Haag, 12 maart 2008AEGON geeft € 8,2 miljoen terug aan klanten

Bijna 300.000 klanten met een AEGON Woon- & VrijeTijdpakket of AEGON Woonpakket-Plus hebben 10% van de betaalde jaarpremie teruggekregen. Dat is de beloning voor de zorg die klanten hebben om schade te voorkomen. Ook voldeed deze groep klanten steeds tijdig de verzekeringspremie. Deze premieteruggave door AEGON is bijzonder in de verzekeringsmarkt en wordt jaarlijks door AEGON herhaald.

Het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket is een pakketverzekering voor thuis, bij sport en vrijetijdsbesteding, en op vakantie. Deze pakketverzekering is vorig jaar vernieuwd en bevat los af te sluiten rubrieken voor inboedel, aansprakelijkheid, doorlopende vakantieverzekering, rechtsbijstand, woonhuis, pleziervaartuigen, ongevallen, stacaravan of chalet en een 2e woonhuis of vakantiewoning. De 10% premie-terug regeling geldt vanaf twee verzekerde rubrieken.

Wie hebben recht op teruggave van 10% van hun premie?

Klanten die tenminste twee rubrieken in het AEGON Woon-& VrijeTijdpakket hebben verzekerd, krijgen elk jaar - voor elke verzekerde rubriek waarop geen schade is geclaimd - 10% van de betaalde premie terug. Bijvoorbeeld: iemand heeft een beroep moeten doen op de Vakantie-Jaarverzekering, maar niet op de Woonhuis- en de Inboedelverzekering. Van de betaalde premie van de Vakantie-Jaarverzekering krijgt men geen premie terug, van de twee andere rubrieken wel.

De pakketverzekering van AEGON is verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.