In verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt verhoogt AEGON met ingang van 26 mei 2008 zijn hypotheekrentes.

De rentes met een rentevastperiode van 2 tot en met 15 jaar worden verhoogd met 0,15%. De rentes met een rentevastperiode van 16 tot en met 30 jaar worden verhoogd met 0,10%.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 8 mei.