Vanaf 2 februari 2009 betalen werkgevers minder administratiekosten en minder premie per deelnemer bij een nieuw afgesloten MKB-pensioenproduct van AEGON.

Verlaging tarieven
De tariefsverlaging geldt voor nieuwe contracten en contracten die per 1 januari 2009 verlengd worden. Alle contracten krijgen 25% korting op de premies voor de arbeidsongeschiktheidsrisico´s (premievrijstelling en WIA-excedent).

Daarnaast is er een korting op de administratiekosten; deze geldt voor contracten met een premievolume tussen à¢à¢â‚¬Å¡¬ 50.000 en à¢à¢â‚¬Å¡¬ 250.000, met een gemiddelde premie per deelnemer van tenminste à¢à¢â‚¬Å¡¬ 2.000 en een contractduur van 10 jaar. De verlaging van de administratiekosten is als volgt:
à¢â‚¬¢ 2 procentpunt korting op de administratiekosten voor contracten met een omvang tussen 50.000 en 100.000 euro;
à¢â‚¬¢ 1,5 procentpunt korting op de administratiekosten voor contracten tussen 100.000 en 250.000 euro.

Terugwerkende kracht
De tariefsverlaging geldt voor alle nieuw gesloten en verlengde contracten met ingangsdatum 1 januari 2009. Contracten die in januari zijn afgesloten en aan de voorwaarden voldoen, worden aan de nieuwe tarieven aangepast. Tussenpersonen en werkgevers bij wie op dit moment een voorstel voor het afsluiten of verlengen van een pensioencontract met AEGON ligt, krijgen een brief met de tariefaanpassingen.

MKB-Pensioenproducten
De tariefsverlaging geldt voor alle pensioenproducten die AEGON aanbiedt aan het MKB: AEGON MKB Groei Pensioen, AEGON Solide Pensioen, AEGON Garant Pensioen en AEGON Klik en klaar Pensioen.

à¢â‚¬à…“AEGON is in Nederland de grootste aanbieder van collectieve pensioenverzekeringen, aldus Frits Bart, directeur Pensioen van AEGON Intermediair. à¢â‚¬à…“Die positie verplicht ons ook om daar waar het kan tariefsverlagingen door te voeren. Op dit moment kunnen we het tarief voor onze pensioenproducten voor het MKB naar beneden bijstellen. We maken het dus wat makkelijker voor ondernemers die hun werknemers een goed pensioen willen bieden, maar in deze financieel onzekere tijden ook goed naar hun portemonnee kijken.