In verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt verlaagt AEGON met ingang van
8 augustus 2008 zijn hypotheekrentes.

De rentes met een rentevastperiode van 2 tot en met 7 jaar worden met 0,3% verlaagd. De hypotheekrentes met een rentevastperiode van 10 tot en met 20 jaar dalen met 0,25%. De rentes met een rentevastperiode van 21 tot en met 30 jaar worden met 0,2% verlaagd.

De variabele rentes (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) blijven gelijk.

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 25 juli 2008.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular