In verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt verlaagt AEGON met ingang van
8 augustus 2008 zijn hypotheekrentes.

De rentes met een rentevastperiode van 2 tot en met 7 jaar worden met 0,3% verlaagd. De hypotheekrentes met een rentevastperiode van 10 tot en met 20 jaar dalen met 0,25%. De rentes met een rentevastperiode van 21 tot en met 30 jaar worden met 0,2% verlaagd.

De variabele rentes (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) blijven gelijk.

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 25 juli 2008.