In verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt verlaagt AEGON met ingang van 14 maart zijn hypotheekrentes.

De rentes met een rentevastperiode van 2 t/m 30 jaar wordt met 0,1% verlaagd.

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 28 februari 2008.