In verband met ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt wijzigt AEGON met ingang van
22 augustus 2008 zijn hypotheekrentes.

De variabele rentes (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) worden met 0,05% verhoogd. De rentes met een rentevastperiode van 2 en 5 jaar dalen met 0,15%. De hypotheekrentes met een rentevastperiode van 6 tot en met 30 jaar worden met 0,1% verlaagd.

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 15 augustus 2008.