In verband met ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt wijzigt AEGON met ingang van
22 augustus 2008 zijn hypotheekrentes.

De variabele rentes (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) worden met 0,05% verhoogd. De rentes met een rentevastperiode van 2 en 5 jaar dalen met 0,15%. De hypotheekrentes met een rentevastperiode van 6 tot en met 30 jaar worden met 0,1% verlaagd.

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 15 augustus 2008.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular