Den Haag, 26 maart 2008

AEGON wijzigt zijn hypotheekrentes

In verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wijzigt AEGON met ingang van 28 maart zijn hypotheekrentes.

De rentes voor de variabele rente (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) worden verhoogd met 0,45%. De rente met een rentevastperiode van 2 jaar wordt verhoogd met 0,2%.

De rentes met een rentevastperiode van 11 t/m 30 jaar worden met 0,05% verlaagd.

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 14 maart.