In verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt verhoogt AEGON met ingang van 26 juni  2008 zijn hypotheekrentes.

 

De variabele rentes (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) stijgen met 0,15%. De hypotheekrentes met een rentevastperiode van 10 jaar tot en met 20 jaar worden verhoogd met 0,1%.

 

De rente met een rentevastperiode van 2 jaar wordt met 0,15% verlaagd.

 

De actuele rentetarieven vindt u in bijgaande tabel.

 

De hypotheken van AEGON zijn verkrijgbaar via het onafhankelijke intermediair en AEGON Bank.

 

Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 12 juni.