Personeel van de herstelgroep heeft in
Afghanistan een defecte ambulance weer op de rit gekregen. Met
lokale middelen kreeg het Provinciaal Reconstructie Team de
startmotor weer aan de praat en zijn de banden vervangen. Zondag is
de ziekenauto officieel overgedragen aan de directeur van de Afghan
Health Development Service (AHDS).

Het PRT-team werkt op het gebied van
gezondheidszorg nauw samen met de AHDS. Deze organisatie heeft
Tarin Kowt Hospital geadopteerd en zorgt, samen met de directeur
van het ziekenhuis, voor de ontwikkeling. In dat kader zijn al
verschillende stappen genomen. Als eerste is het ziekenhuis
voorzien van nieuwe apparatuur. Daarna is de Afghaanse verpleger
opgeleid om hiermee te leren werken. En op dit moment wordt hij in
het veldhospitaal op de Nederlandse basis opgeleid om zijn
personeel te trainen.

Openbare Gezondheidszorg

De AHDS is ook bezig met de ontwikkeling
van een programma voor Public Healths (openbare gezondheidszorg)
naar behoefte. Zo wordt in kleine dorpjes iemand opgeleid tot
Community Health Worker. Deze persoon kan basiszorg verlenen en
weet wanneer iemand moet worden doorgestuurd naar het hospitaal.
Bij plaatsen met meer inwoners wordt er een Basis Health Center
opgezet. Nog groter is het Comprehensive Centre, waar ook mensen
kunnen worden opgenomen. Het Tarin Kowt Hospital voert qua grootte
de boventoon.

Public Healths

Het accent ligt nu vooral op de
ontwikkeling van Public Healths. Met de gerepareerde ambulance
kunnen patiënten, die door bijvoorbeeld de Community Health
Worker, worden doorverwezen. vervoerd worden naar het ziekenhuis in
Tarin Kowt.

bron:MinDef