Een ISAF-krant met het laatste lokale
Uruzgan-nieuws is vandaag gedistribueerd op verschillende locaties
in Tarin Kowt, ASfghanistan. De Nederlandse militairen delen de
krant zoveel mogelijk uit aan mensen die kunnen lezen. Aan hen
wordt gevraagd de informatie door te vertellen aan analfabeten. Op
deze manier willen de militairen zoveel mogelijk personen
bereiken.

Het bezorgen van de krant vormde opnieuw
een goede gelegenheid om in gesprek te blijven met de lokale
bevolking in Tarin Kowt. Wat zijn hun wensen, wat is het laatste
nieuws uit de stad, weten ze wat hun regering momenteel doet, et
cetera. Voor de kinderen hadden de militairen vliegers meegenomen.
Vliegeren is een nationale sport in Afghanistan. In Tarin Kowt
heerste een ontspannen sfeer. De bevolking toonde zich positief ten
opzichte van de actie vandaag. Of de krant ook hoor en wederhoor
toepast als het gaat om de feiten en meningen in Afghanistan is
onbekend.

bron:MinDef