Ruim veertig stamoudsten uit het district
Mirabad in Uruzgan spraken afgelopen weekend op Kamp Holland met
vertegenwoordigers van ISAF over de toekomst nu de aanwezigheid van
de Taliban in het gebied is verminderd. De shura van lokale leiders
is een positief teken en toont dat de door de Taliban ingezette
tactiek, om burgers als menselijk schild te gebruiken, de lokale
bevolking wegdrijft richting Afghaanse overheid.

Voorafgaand aan de shura ontmoetten de
leiders gouverneur Munib van Uruzgan. Hij zegde provinciale
overheidssteun toe om de bevolking te bedanken voor het afwijzen
van terreur en het de deur wijzen van de Taliban.

Ondertussen vond ook in het district Chora
een grote shura plaats. Vijfentwintig stamoudsten spraken met
gouverneur Munib, de districtchefs, ISAF-commandant generaal Dan K.
McNeill en commandant van het Regionaal Commando Zuid
generaal-majoor Jacko Page. Tijdens de shura werden de
ISAF-commandanten geïnformeerd over de situatie in Chora.

bron:MinDef