De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) maakt bekend dat zij een last onder dwangsom heeft opgelegd
aan: de heer P.J.A. Lans, h.o.d.n. Quarantz, Frans van Mierisstraat
10, 2316 AM te Leiden.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat
de heer P.J.A. Lans, h.o.d.n. Quarantz, niet voldoet aan
informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft de heer P.J.A. Lans,
h.o.d.n. Quarantz, om informatie verzocht, omdat het vermoeden
bestaat dat hij beleggingsdiensten en/of andere financiële
diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat hij
hier een vergunning voor heeft van de AFM.

De heer P.J.A. Lans, h.o.d.n. Quarantz,
heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is
daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook is hij nog steeds
verplicht de verzochte informatie aan de AFM te leveren.

bron:AFM