De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat een financieel dienstverlener consumenten op basis van misleidende informatie laat betalen voor het opstellen van een cliëntenprofiel. De consument krijgt de indruk dat het cliëntenprofiel een wettelijke verplichting is waarvoor betaald moet worden. Dit is onjuist. Er bestaat een wettelijke verplichting om een cliëntenprofiel op te stellen
als het om advisering bij complexe financiële producten gaat, maar het is geen wettelijke verplichting dat de consument hiervoor moet betalen. Financieel dienstverleners kunnen er voor kiezen om de eventuele kosten van het cliëntenprofiel in rekening te brengen bij haar klanten. Dit moet dan echter wel duidelijk zijn voor de consument zijn. Als de indruk wordt gewekt dat op last van wetgever of AFM kosten in rekening worden gebracht, maken financieel dienstverleners zich schuldig aan misleiding. De AFM zal hier tegen optreden.

De Wet financiële dienstverlening (Wfd), die per 1 januari 2006 in werking is getreden, vereist dat financieel dienstverleners een cliëntenprofiel van haar
klanten opstellen bij advisering van complexe financiële producten. In dit profiel worden de individuele mogelijkheden, wensen en risicobereidheid van de consument samengevat. Dit profiel dient vervolgens als basis voor het advies dat de financieel dienstverlener aan de consument geeft, en het aanschaffen van het financieel product. Het verplichte cliëntenprofiel dient te voorkomen dat consumenten financiële producten wordt geadviseerd of verkocht, die niet bij hun wensen en mogelijkheden passen. De wetgever, het ministerie van Financiën, wil met het cliëntenprofiel waarborgen dat het belang van de consumenten leidend is in de advisering en verkoop van financiële producten. Het is overigens niet verplicht om voor elke bestaande klant een dergelijk profiel op te stellen. Deze verplichting geldt alleen voor nieuwe klanten, of als bestaande klanten nieuwe complexe financiële producten willen aanschaffen.

Financieel dienstverleners kunnen zelf bepalen hoe zij aan deze wettelijke verplichting voldoen. Daarbij kunnen zij kiezen om dit kostenloos te doen voor de consument of juist kosten in rekening te brengen. Als een financieel dienstverlener daarbij de consument de indruk geeft dat dit een wettelijke verplichting is waar de consument aan moet voldoen, is er sprake van misleiding. De AFM heeft inmiddels meerdere signalen gekregen van consumenten en zal hard optreden tegen  financieel dienstverleners die op dergelijke wijze opereren.

bron:AFM