De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Crown Capital Partners Limited (www.crowncapitalpartners.com). 

Crown Capital Partners Limited biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft meerdere klachten ontvangen van personen die in Nederland door Crown Capital Partners (telefonisch) zijn benaderd. Crown Capital Partners hanteert in haar communicatie het adres 2323 Younge Street, suite 204, Toronto, Ontario, M4P 2C9 te Canada. Daar blijkt zij echter niet te zijn gevestigd. Capital Crown Partners Limited hanteert ook andere postadressen in Canada alsmede in Zwitserland.  
 
Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning, dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n juncto artikel 48s Wte 1995.  
 
De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, và³à³raf op de website van de AFM (www.afm.nl) in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).  
 
 
bron:AFM