De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van
effectendiensten door Imperial Trust LLC. Imperial Trust LLC biedt
in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt
over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM
heeft een klacht ontvangen van een persoon die in Nederland door
Imperial Trust LLC telefonisch is benaderd.

Het aanbieden in Nederland van
effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een
vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding
van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte
1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van
artikel 48n, eerste lid, onder c, Wte 1995 j artikel 48s Wte 1995.
In laatstgenoemd artikel is bepaald dat aan een overtreder geen
waarborgen geboden hoeven te worden indien deze geen bekend adres
heeft of zijn identiteit verhult.

De AFM raadt beleggers die met een
instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf op
de website van de
AFM
in het Instellingenregister voor effectendiensten te
controleren of de desbetreffende instelling of persoon is
geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of
verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de
waarschuwingslijsten te raadplegen. Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten
toont de AFM drie waarschuwingslijsten:

(1) instellingen die zonder vergunning
opereren,

(2) instellingen die geen prospectus
hebben en

(3)instellingen waartegen buitenlandse
toezichthouders hebben gewaarschuwd.

Beleggers kunnen voor vragen of klachten
ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540
(0,35 euro per gesprek).

bron:AFM