De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van
effectendiensten door Reynold Brown and Associates (gehanteerd
adres: Twin Tower 20A, Wienerbergstrasse 11, 1100 Wenen,
Oostenrijk).

Reynold Brown and Associates biedt in
Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over
een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft
klachten ontvangen van personen die in Nederland door Reynold
Brown

and Associates telefonisch zijn
benaderd.

Het aanbieden in Nederland van
effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een
vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding
van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte
1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van
artikel 48n, eerste lid, onder c, Wte 1995 j. artikel 48s Wte 1995.
In laatstgenoemd artikel is bepaald dat aan een overtreder geen
waarborgen geboden hoeven te worden indien deze geen bekend adres
heeft of zijn identiteit verhult.

De AFM raadt beleggers die met een
instelling of persoon zaken wil doen aan,

vóóraf op de website van de
AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te
controleren of de desbetreffende instelling of persoon is
geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of
verrichten.

bron:AFM