De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te
gaan op aanbiedingen van effectendiensten door The Armstrong Group.

The Armstrong Group (www.the-armstrong-group.com) biedt in Nederland
effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een
vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft meerdere
klachten ontvangen van personen die in Nederland door The Armstrong
Group (telefonisch) zijn benaderd. The Armstrong Group hanteert in haar
communicatie het adres Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zà¼rich,
Zwitserland. Daar blijkt zij echter niet te zijn gevestigd. The
Armstrong Group hanteert ook postadressen op de Britse Maagdeneilanden
en Mauritius.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een
instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling
valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht
effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt
met toepassing van artikel 48n juncto artikel 48s Wte 1995.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen
doen aan, và³à³raf op de website van de AFM in het Instellingenregister
voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of
persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden
of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact
opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per
gesprek).

Bron: Autoriteit Financiële Markten